Nycirkusprogrammet vid St. Botvids Gymnasium

Uppspel på Riksteatern i Hallunda. Den 22/3 kl 19.00, den 23/3 kl 16.00 och 19.00 och den 24/3 kl 16.00 och 19.00

 

Fritt inträde