Öppna träningen:
Lördagar kl 13.00-16.00
Erkiksdalsskolan Ringvägen 58–66.

Gymnastiksal 4. Ring på dörrklockan så kommer någon och öppnar.
Det går också i nödfall gå upp för ståltrappan utanför och knacka på fönstet.

Hoppas alla nu hittar. Janne