Cirkus Normals barnverksamhetKroppen vill ha roligt!

Människor kommunicerar inte bara med ord. 7% av vårt sätt att kommunicera består av det talade språket. Övrig kommunikation sker med inlärda signaler som uttrycks med kroppen. Genom att lära oss att förstå och tyda kroppsspråket blir vi medvetna om oss själva och andra. Det leder till att man bl. a. fungerar bättre i grupp.

Cirkusträning berikar och utvecklar alla våra sinnen under lustfyllda förhållanden. Här finns inga tävlingsmoment, varje elev utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och sitt eget tempo.

– Varför lyssnar ingen på mig när jag pratar inför klassen? Det är lätt att tro att innehållet är ointressant. Istället kan det bero på hur jag står och går – vilka signaler sänder ut. I Cirkus Normals träning ingår scenteknik, där vi använder oss av mask för att upptäcka hur kroppspråket talar till oss.

Träning av motoriken ökar koncentrationsförmågan

Vi är alla en helhet av våra tankar, känslor och kroppar. Våra egenskaper påverkar och integrerar med varandra. Ett barn som tränar sin motorik har lättare för inlärning. Hörseln förbättras, det blir lättare urskilja och sålla ljud. Även synen och förmågan att ta in information ökar. När sinnenas olika funktioner utvecklas, blir det lättare för barnet att koncentrera sig.

Den motoriska utvecklingen är åldersrelaterad, samtidigt högst personlig. Varje barn följer instinktivt sin egen väg, genom att välja lekar och rörelsemönster där det stimuleras.

Balansera på lina och bli mer balanserad i livet

Genom att träna smidighet, vighet och kroppshållning ökar förmågan att balansera. Balansen bygger på var du placerar ditt centrum. En väl balanserad människa lyssnar man till och får förtroende för. Eleverna på Cirkus Normals cirkusskola får träna i att hitta balansen i allt de gör, inte bara på slaka linan.

Säg hej till dina rädslor!

Genom att lära känna sin rädsla och förstå hur den påverkar andningen och kroppsspänningen kan vi flytta fram våra gränser och utvecklas som människor. I vår träning uppmuntrar vi varje elevs framsteg samtidigt som vi ständigt skapar nya utmaningar.

Gruppövningar, som att bygga en pyramid, tvingar eleverna att lita på sina kamrater. Genom att själv uppträda så att de andra känner förtroende och tillit, ökar deras sammarbetsförmåga. Varje individ i gruppen är lika viktig, fast man kan ha olika uppgifter i övningen. I en pyramid med 20 personer är de som står i basen kraftigare byggda än den som står högst upp, men var och en lika viktig för publikens upplevelse.