Ett stort TACK till alla som deltog på Kulturfestivalen!
Först och främst tack till all personal som tog hand om pröva på verksamheten.
Alla Artister som lyckades trollbinda publiken var och en på sitt sett.
Publiken som gav sitt enorma stöd!
Vi hade säkert bort åt 3000 åskådare på varje föreställning, mäktigt!
Jag vill också passa på att avtacka Johanna Tibblin som har varit vår producent från Kulturförvaltningen i 8 år, som nu slutar.
Ett sista tack går till Stiftelser som har bidragit med ekonomisk stöd så att detta kunde bli en sån succe’!
Vad vore Stockholm utan alla kulturarbetare som bidrar till en sån fantastisk festival.
Tack alla: Jan Norrman ordförande Cirkus Normal.

Bild1: Ja Photo & Adventure
Bild2: Jan Norrman