Gör er intresseanmälan redan nu!
Vi tar nu emot intressanmälan till höstens kurser. Kursstart v.36 Första träningstillfället räknas för nya elever som en prova på gång, därefter är anmälan bindande. Tidigare elever måste i år återanmäla sig senast den 31 Juli, för att vara säkra på att behålla sin plats. Därefter kommer vi kalla nya elever till de lediga platser som finns.

Nya elever antas utefrån anmälningsdatum.

Men vi tar även hänsyn till:
Åldersfördelningen i gruppen
Syskon ges förtur
Kompisar i samma grupp kan i viss mån ges förtur.

Vi jobbar ständigt på att försöka bli tilldelade flera gymnastiktider i Stockholms gymnastiksalar.
Lokalbokningen lämnar besked den 15/6 om vilka tider vi har fått.
Vi hoppas att kunna utöka med flera grupper till hösten.

Vänligen Jan Norrman Ordförande

Till Kursinformation.